League: (Tuesday League Flight Weeks 2024)

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


Donald Ross - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
Handicap 5 11 7 9 1 3 13 17 15 Match Bonus Total
Frank Pretter
Gross 4 5 4 4 7 5 4 4 7 40 0 40
Net 3 4 3 3 6 4 3 4 6
Karen Arborio
Gross 5 6 4 3 5 5 4 3 5 50 10 60
Net 4 6 3 2 4 4 4 3 5
Anthony Pretter
Gross 5 4 4 4 5 7 6 6 5 30 0 30
Net 4 3 3 3 4 6 5 6 4
Neal Forte
Gross 5 4 3 4 5 4 4 3 5 60 10 70
Net 4 3 2 3 4 3 4 3 5
Christopher Trailor
Gross 5 5 4 6 7 6 3 3 4 30 0 30
Net 4 4 3 5 6 5 3 3 4
Dave Janowski
Gross 6 4 4 4 5 6 5 5 5 60 10 70
Net 4 3 2 3 3 4 4 4 4
Reginald Linda
Gross 4 4 6 6 6 5 5 5 7 50 10 60
Net 3 3 5 5 4 4 4 4 6
Joseph Prestia
Gross 6 5 5 5 8 6 6 3 5 40 0 40
Net 5 4 4 4 6 5 5 2 4
Scott Guay
Gross
Net
Adam Prestia
Gross
Net
Joel Nickerson
Gross 5 5 4 6 6 4 6 5 4 80 10 90
Net 4 4 3 5 5 3 5 4 3
Melinda Castanza
Gross 7 7 5 6 7 7 7 3 7 10 0 10
Net 7 7 5 6 7 7 7 3 7
Brett Azeredo
Gross 5 7 6 5 6 7 5 3 5 30 0 30
Net 4 6 5 4 5 6 4 2 4
Joseph Kennedy
Gross 5 6 4 5 5 6 4 3 5 60 10 70
Net 4 5 3 4 4 5 3 3 5
Jeffrey Pratt
Gross 6 4 5 6 8 5 7 3 7 30 0 30
Net 4 3 3 5 6 3 6 2 6
Roger Stamm
Gross 7 4 3 7 6 5 6 4 5 60 10 70
Net 5 2 1 5 4 3 5 3 4
Kevin Anthony
Gross 5 4 5 5 6 4 5 4 6 90 10 100
Net 4 4 4 4 5 3 5 4 6
Patti Muldoon
Gross 7 6 6 7 8 7 7 6 8 0 0 0
Net 7 6 6 7 8 7 7 6 8
Jyl Atighechi
Gross 7 7 5 6 7 7 7 3 7 15 0 15
Net 7 7 5 6 7 7 7 3 7
Chris Gatzak
Gross 3 5 3 7 6 6 4 3 4 75 10 85
Net 3 5 3 7 6 6 4 3 4
Ryan Shea
Gross 5 4 4 6 6 5 5 3 4 80 10 90
Net 4 3 3 5 5 4 4 3 4
Evan Seretan
Gross 4 4 5 7 6 5 4 4 5 10 0 10
Net 4 4 5 7 6 5 4 4 5
Dylan Gannon
Gross 4 5 4 3 6 4 5 3 5 70 10 80
Net 3 5 3 2 5 3 5 3 5
Damon Yaworski
Gross 7 7 5 7 8 7 6 4 7 20 0 20
Net 5 5 3 5 6 5 5 3 6


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Chris Gatzak 1 $24.00
Christopher Trailor 7 $24.00
Adam Prestia 8 $24.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Chris Gatzak $24.00
Christopher Trailor $24.00
Adam Prestia $24.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Jeffrey Pratt 315
2 Kevin Anthony 310
3 Brett Azeredo 300
4 Roger Stamm 295
5 Dylan Gannon 270
6 Joseph Prestia 250
7 Reginald Linda 250
8 Ryan Shea 235
9 Christopher Trailor 235
10 Karen Arborio 205
11 Dave Janowski 205
12 Adam Prestia 205
13 Joel Nickerson 195
14 Joseph Kennedy 165
15 Damon Yaworski 145
16 Anthony Pretter 140
17 Frank Pretter 125
18 Chris Gatzak 110
19 Neal Forte 100
20 Scott Guay 60
21 Melinda Castanza 45
22 Evan Seretan 20
23 Jyl Atighechi 15
24 Patti Muldoon 5