League: Fall League 2022 Flight Determination

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


Spyglass Hill - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4
Handicap 3 13 17 9 15 7 11 1 5 Match Bonus Total
Tom Delaney
Sim: 6
Gross 6 4 3 3 3 5 4 4 4 45 5 50
Net 6 4 3 3 3 5 4 4 4
Jackie Barrett
Sim: 6
Gross 5 4 4 5 4 4 4 4 5 45 5 50
Net 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Kevin Kelley
Sim: 4
Gross 7 6 4 5 4 4 5 4 5 35 0 35
Net 6 6 4 4 4 3 5 3 4
JP Schwall
Sim: 4
Gross 6 5 3 4 4 6 8 5 5 55 10 65
Net 5 4 3 3 3 5 7 4 4
Andrew Hyde
Status: Not Coming    |    Sim: --
Gross 6 4 5 4 3 4 6 5 5 60 10 70
Net 5 4 5 3 3 3 5 4 4
Ben Campbell
Sim: 6
Gross 7 5 4 4 4 5 6 7 5 30 0 30
Net 6 4 4 3 4 4 5 6 4
Jeff Snyder
Sim: 4
Gross 5 4 3 4 3 4 6 6 5 55 10 65
Net 4 4 3 4 3 4 6 5 4
Tyler Hammond
Sim: 4
Gross 7 5 4 6 4 6 6 6 7 35 0 35
Net 6 4 3 5 3 5 5 4 6
Nate Piazza
Sim: 7
Gross 7 4 3 4 3 7 8 4 7 50 10 60
Net 6 3 2 3 2 6 7 3 6
Greg Brodeur
Sim: 7
Gross 5 4 4 6 3 4 5 6 4 40 0 40
Net 4 4 4 6 3 4 5 5 4
Chris Sobers
Sim: 6
Gross 4 3 3 4 4 4 4 3 4 70 10 80
Net 3 3 3 4 4 4 4 2 4
James Terriaca
Sim: 6
Gross 6 5 4 6 6 6 8 7 7 20 0 20
Net 4 3 3 4 5 4 6 5 5
Jamison Coppolino
Sim: 3
Gross 5 6 4 4 3 5 5 7 6 50 10 60
Net 4 5 3 3 2 4 4 5 5
Michael Fairchild
Sim: 3
Gross 5 4 2 5 4 6 5 4 6 40 0 40
Net 4 4 2 5 4 5 5 3 5
Jim Koji
Sim: 3
Gross 8 7 5 6 6 7 7 7 6 25 0 25
Net 6 5 4 4 5 5 5 5 4
Michael Dougherty
Sim: 3
Gross 5 5 3 4 2 4 7 4 4 65 10 75
Net 5 5 3 4 2 4 7 3 4
Ryan Marques
Sim: 3
Gross 5 4 4 7 4 4 8 6 7 45 5 50
Net 4 3 3 6 3 3 7 4 6
Griffin Ingenito
Sim: 4
Gross 8 4 4 5 6 7 7 6 6 45 5 50
Net 6 3 3 4 5 5 6 4 4
Michael Sowka
Sim: 7
Gross 5 4 3 3 4 5 5 6 5 60 10 70
Net 4 4 3 3 4 5 5 5 5
Chris Hodgkins
Sim: 7
Gross 8 7 3 7 6 7 8 7 7 30 0 30
Net 6 5 1 5 4 5 6 5 5


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Michael Dougherty 5 $24.00
Michael Fairchild 3 $24.00
Chris Sobers 1 $24.00
Chris Sobers 2 $24.00
Chris Sobers 8 $24.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Michael Dougherty $24.00
Michael Fairchild $24.00
Chris Sobers $72.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Tyler Hammond 125
2 Michael Dougherty 125
3 Griffin Ingenito 125
4 Andrew Hyde 120
5 Michael Sowka 120
6 Greg Brodeur 120
7 Jeff Snyder 115
8 JP Schwall 115
9 Kevin Kelley 105
10 Ben Campbell 100
11 Nate Piazza 100
12 Chris Sobers 100
13 Michael Fairchild 100
14 James Terriaca 85
15 Ryan Marques 85
16 Jamison Coppolino 85
17 Jackie Barrett 80
18 Tom Delaney 80
19 Jim Koji 75
20 Chris Hodgkins 40