League: Tuesday 2019 Flights

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


Donald Ross - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
Handicap 5 11 7 9 1 3 13 17 15 Match Bonus Total
Jakob Voychick
Gross 6 4 3 4 6 4 3 5 6 45 5 50
Net 6 4 3 4 6 4 3 5 6
Tony Rinaldo
Gross 4 5 3 4 6 6 5 3 5 45 5 50
Net 4 5 3 4 6 6 5 3 5
Evan Lambert
Gross 4 4 3 5 5 5 4 3 4 80 10 90
Net 4 4 3 5 5 5 4 3 4
Kevin Anthony
Gross 4 6 5 6 7 7 5 3 6 10 0 10
Net 4 6 5 6 7 7 5 3 6
Bryan Clark
Gross 5 6 4 5 7 5 5 6 6 50 10 60
Net 5 6 4 5 7 5 5 6 6
Seth Walter
Gross 5 6 3 5 8 6 6 3 6 40 0 40
Net 5 6 3 5 8 6 6 3 6
Frank Pretter
Gross 7 6 4 7 7 7 5 4 8 45 5 50
Net 7 6 4 7 7 7 5 4 8
Scott Guay
Gross 6 6 6 6 8 6 7 5 7 45 5 50
Net 6 6 6 6 8 6 7 5 7
Greg Thompson
Gross 6 6 5 6 6 6 4 6 5 40 0 40
Net 6 6 5 6 6 6 4 6 5
Jon Swett
Gross 6 5 5 4 8 6 4 4 6 50 10 60
Net 6 5 5 4 8 6 4 4 6
James Jones
Gross 6 5 4 4 7 7 6 6 5 40 0 40
Net 6 5 4 4 7 7 6 6 5
John Schneider
Gross 5 6 4 6 7 5 6 3 5 50 10 60
Net 5 6 4 6 7 5 6 3 5
Carl Correia
Gross 7 5 4 5 6 6 6 4 6 30 0 30
Net 7 5 4 5 6 6 6 4 6
Dave Dion
Gross 5 4 4 4 6 4 4 6 8 60 10 70
Net 5 4 4 4 6 4 4 6 8


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Jakob Voychick 7 $21.00
Evan Lambert 9 $21.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Jakob Voychick $21.00
Evan Lambert $21.00




League Leaderboard

Place Player Score
1 Evan Lambert 155
2 Frank Pretter 130
3 Dave Dion 130
4 Jon Swett 110
5 James Jones 110
6 Bryan Clark 110
7 John Schneider 110
8 Seth Walter 100
9 Scott Guay 100
10 Tony Rinaldo 90
11 Jakob Voychick 85
12 Greg Thompson 70
13 Kevin Anthony 50
14 Carl Correia 50