League: 2023 Tuesday League B Flight

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 4 Matchups


Myrtle Beach Tour - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 3 5 4 5 3 4
Handicap 1 17 11 13 5 3 9 15 7 Match Bonus Total
Liam Castleman (H: 20)
Gross 5 4 7 4 6 4 6 3 5 70 10 80
Net 3 3 6 3 5 3 5 2 4
Brian Bartolotta (H: 22)
Gross 5 5 7 5 8 5 7 4 5 20 0 20
Net 3 4 6 4 7 3 6 3 4
Christopher Trailor (H: 21.3)
Gross 5 4 6 3 6 5 6 5 7 40 0 40
Net 3 3 5 2 5 3 5 4 6
Scott Guay (H: 26)
Gross 7 6 6 4 6 5 5 4 7 50 10 60
Net 5 5 5 3 4 3 4 3 5
Brett Azeredo (H: 22)
Gross 4 4 6 5 8 5 8 3 4 60 10 70
Net 2 3 5 4 7 3 7 2 3
Ryan Bycholski (H: 22)
Gross 7 4 7 6 8 5 5 3 5 30 0 30
Net 5 3 6 5 7 3 4 2 4
Jim Koji (H: 26)
Gross 5 4 6 6 8 5 7 4 5 30 0 30
Net 3 3 5 5 6 3 6 3 3
Jonathan Prestia (H: 26)
Gross 4 4 7 4 8 5 5 4 4 60 10 70
Net 2 3 6 3 6 3 4 3 2
Roger Stamm (H: 26)
Gross 5 5 7 4 7 7 8 4 4 40 0 40
Net 3 4 6 3 5 5 7 3 2
James Terriaca (H: 26)
Gross 5 6 7 4 6 5 6 4 6 50 10 60
Net 3 5 6 3 4 3 5 3 4
Reginald Linda (H: 26)
Gross 5 4 6 3 5 3 6 3 5 75 10 85
Net 3 3 5 2 3 1 5 2 3
Play To Par
Gross 4 4 4 3 5 4 5 3 4 15 0 15
Net 4 4 4 3 5 4 5 3 4
Ryan Shea (H: 26)
Gross 5 4 7 6 5 6 6 6 3 55 10 65
Net 3 3 6 5 3 4 5 5 1
Adam Prestia (H: 26)
Gross 6 7 7 4 8 5 7 4 4 35 0 35
Net 4 6 6 3 6 3 6 3 2


Week 4 Net Skins Winners


Player Hole Amount Won
Reginald Linda 6 $21.00
Ryan Shea 9 $21.00


Week 4 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Ryan Shea 9 $21.00
Reginald Linda 6 $21.00


Week 4 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Reginald Linda $42.00
Ryan Shea $42.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 James Terriaca 980
2 Ryan Shea 945
3 Brett Azeredo 860
4 Reginald Linda 855
5 Adam Prestia 845
6 Jim Koji 810
7 Jonathan Prestia 795
8 Liam Castleman 770
9 Ryan Bycholski 695
10 Christopher Trailor 665
11 Roger Stamm 665
12 Scott Guay 600
13 Play To Par 580
14 Brian Bartolotta 425