League: 2023 Tuesday League A Flight

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 4 Matchups


Myrtle Beach Tour - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 4 3 5 4 5 3 4
Handicap 1 17 11 13 5 3 9 15 7 Match Bonus Total
Zac Stennett
Gross 4 6 3 3 5 4 4 3 4 25 0 25
Net 4 6 3 3 5 4 4 3 4
Karen Arborio (H: 12.7)
Gross 4 5 6 3 5 5 4 3 4 65 10 75
Net 3 5 5 3 4 4 3 3 3
Dylan Gannon (H: 2.7)
Gross 4 4 5 2 4 3 4 3 4 60 10 70
Net 3 4 5 2 4 2 4 3 4
Joseph Kennedy (H: 14)
Gross 6 4 7 3 5 4 5 4 3 30 0 30
Net 5 4 6 2 4 3 4 4 2
Kevin Anthony (H: 4.7)
Gross 5 5 5 2 4 4 4 3 4 40 0 40
Net 4 5 5 2 3 3 4 3 4
Neal Forte (H: 14)
Gross 5 5 5 4 5 3 5 3 4 50 10 60
Net 4 5 4 3 4 2 4 3 3
Steven Shelly (H: 6)
Gross 5 3 5 3 4 6 5 3 4 50 10 60
Net 4 3 5 3 3 5 5 3 4
Jamison Coppolino (H: 10)
Gross 5 4 5 3 5 5 5 4 5 40 0 40
Net 4 4 5 3 4 4 4 4 4
Joe Mentz (H: 6)
Gross 4 4 7 3 5 4 5 4 5 55 10 65
Net 3 4 7 3 4 3 5 4 5
Jay Schultz (H: 16)
Gross 7 6 7 5 5 7 6 5 5 35 0 35
Net 6 6 6 4 4 6 5 4 4
Frank Pretter (H: 13.3)
Gross 4 5 7 4 7 4 5 4 4 50 10 60
Net 3 5 6 3 6 3 4 4 3
Dave Janowski (H: 14)
Gross 7 4 4 6 6 5 6 3 7 40 0 40
Net 6 4 3 5 5 4 5 3 6
Anthony Pretter (H: 14)
Gross 7 6 6 3 8 5 6 5 6 20 0 20
Net 6 6 5 2 7 4 5 5 5
Joseph Prestia (H: 18)
Gross 4 4 5 4 5 5 6 4 4 70 10 80
Net 3 3 4 3 4 4 5 3 3
Daniel Holmes
Gross 7 4 6 2 5 4 6 4 3 50 10 60
Net 6 4 5 2 4 3 5 4 2
Play To Par
Gross 4 4 4 3 5 4 5 3 4 40 0 40
Net 4 4 4 3 5 4 5 3 4


Week 4 Net Skins Winners


Player Hole Amount Won
Karen Arborio 7 $48.00


Week 4 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Zac Stennett 3 $24.00
Steven Shelly 2 $24.00


Week 4 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Karen Arborio $48.00
Zac Stennett $24.00
Steven Shelly $24.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Karen Arborio 990
2 Joseph Kennedy 960
3 Joseph Prestia 935
4 Anthony Pretter 905
5 Dylan Gannon 830
6 Joe Mentz 800
7 Jamison Coppolino 745
8 Steven Shelly 725
9 Zac Stennett 710
10 Frank Pretter 665
11 Dave Janowski 620
12 Daniel Holmes 605
13 Jay Schultz 585
14 Neal Forte 575
15 Kevin Anthony 535
16 Play To Par 495