League: Fall 2020

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


Teeth of the Dog - Back 9 Holes

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4
Handicap 4 5 4 3 5 4 3 4 4 Match Bonus Total
Spencer Hosack
Sim: 1
Gross 5 5 4 4 6 6 4 5 7 20 0 20
Net 5 5 4 4 6 6 4 5 7
Michael Dougherty
Sim: 1
Gross 5 4 5 4 5 4 3 4 5 70 10 80
Net 5 4 5 4 5 4 3 4 5
Ben Campbell
Status: Already Played    |    Sim: ---
Gross 5 5 5 4 5 5 4 5 4 55 10 65
Net 5 5 5 4 5 5 4 5 4
Joe Montalto
Status: Not Coming    |    Sim: ---
Gross 6 6 4 4 5 7 4 4 7 35 0 35
Net 6 6 4 4 5 7 4 4 7
Carmine Costa
Sim: 2
Gross 7 7 7 6 8 7 5 6 7 0 0 0
Net 7 7 7 6 8 7 5 6 7
Kevin Kelley
Sim: 2
Gross 5 6 5 4 5 4 4 5 4 90 10 100
Net 5 6 5 4 5 4 4 5 4
Chris Nazarko
Sim: 7
Gross
Net
Jeff Snyder
Sim: 7
Gross
Net
Chris Paolino
Status: Not Coming    |    Sim: ---
Gross 5 7 5 5 8 5 4 4 5 20 0 20
Net 5 7 5 5 8 5 4 4 5
Andrew Hyde
Status: Not Coming    |    Sim: ---
Gross 4 6 4 3 4 5 4 4 5 70 10 80
Net 4 6 4 3 4 5 4 4 5
Chris Sobers
Sim: 6
Gross 5 4 5 4 5 4 3 4 3 30 0 30
Net 5 4 5 4 5 4 3 4 3
Tom Delaney
Sim: 6
Gross 3 5 4 3 4 4 3 3 6 60 10 70
Net 3 5 4 3 4 4 3 3 6
D Mitchell
Sim: 7
Gross 4 5 5 6 5 4 4 4 7 55 10 65
Net 4 5 5 6 5 4 4 4 7
Michael Pinchera
Sim: 7
Gross 5 7 4 6 5 7 5 4 5 35 0 35
Net 5 7 4 6 5 7 5 4 5
Garrett Lynn
Sim: 6
Gross 4 4 3 3 4 6 2 4 4 65 10 75
Net 4 4 3 3 4 6 2 4 4
Tim Randall
Sim: 6
Gross 4 6 5 5 5 4 3 3 5 25 0 25
Net 4 6 5 5 5 4 3 3 5
Greg Brodeur
Sim: 1
Gross 5 6 7 4 8 5 3 7 5 15 0 15
Net 5 6 7 4 8 5 3 7 5
JP Schwall
Sim: 1
Gross 3 5 4 2 5 4 6 4 5 75 10 85
Net 3 5 4 2 5 4 6 4 5
John Kubachka
Sim: 3
Gross 4 6 7 4 5 3 5 7 5 55 10 65
Net 4 6 7 4 5 3 5 7 5
Nate Piazza
Sim: 3
Gross 7 6 6 5 7 7 3 4 6 35 0 35
Net 7 6 6 5 7 7 3 4 6
Marc Gregory
Sim: 2
Gross 4 8 5 5 6 7 5 5 7 65 10 75
Net 4 8 5 5 6 7 5 5 7
Ron Marek
Sim: 2
Gross 7 8 6 4 8 7 6 7 7 25 0 25
Net 7 8 6 4 8 7 6 7 7
Jackie Barrett
Sim: 3
Gross 4 5 4 4 8 5 6 7 6 50 10 60
Net 4 5 4 4 8 5 6 7 6
Shaun Etheridge
Sim: 3
Gross 6 7 6 4 8 7 5 5 4 40 0 40
Net 6 7 6 4 8 7 5 5 4


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Chris Sobers 18 $48.00
JP Schwall 13 $48.00
Garrett Lynn 16 $48.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Chris Sobers $48.00
JP Schwall $48.00
Garrett Lynn $48.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Andrew Hyde 225
2 Michael Dougherty 205
3 JP Schwall 190
4 Jackie Barrett 185
5 Tom Delaney 180
6 Marc Gregory 165
7 Michael Pinchera 155
8 Shaun Etheridge 150
9 D Mitchell 150
10 Tim Randall 150
11 Jeff Snyder 140
12 John Kubachka 135
13 Garrett Lynn 135
14 Chris Sobers 115
15 Kevin Kelley 115
16 Ben Campbell 95
17 Ron Marek 95
18 Spencer Hosack 90
19 Joe Montalto 85
20 Greg Brodeur 75
21 Chris Paolino 70
22 Nate Piazza 70
23 Carmine Costa 25
24 Chris Nazarko 0