League: Wednesday Night Flights NEW

Organization: Oakwood Virtual Golf

Week 1 Matchups


Donald Ross - Front 9 Holes

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5
Handicap 5 11 7 9 1 3 13 17 15 Match Bonus Total
Cam Hendry
Gross 5 5 3 4 6 5 4 3 5 45 5 50
Net 4 5 3 4 5 4 4 3 5
Michael Price
Gross 5 5 5 6 8 6 6 7 7 45 5 50
Net 3 3 3 4 6 4 4 6 5
Brian Ackley
Gross 4 5 5 4 6 4 5 2 5 55 10 65
Net 3 4 4 3 5 3 4 2 5
Shane Dunn
Gross 7 3 4 4 8 7 6 5 6 35 0 35
Net 5 1 2 2 6 5 5 4 5
Kevin Kelley
Gross 3 3 4 6 6 4 4 3 4 70 10 80
Net 2 3 3 5 5 3 4 3 4
Nick Cassells
Gross 7 5 6 7 8 7 6 6 6 20 0 20
Net 5 3 4 5 6 5 4 4 4
Matt Noonan
Gross 7 6 5 4 5 4 4 4 6 25 0 25
Net 6 5 4 3 4 3 4 4 6
Sam Wadleigh
Gross 5 4 3 5 5 5 6 4 5 65 10 75
Net 4 3 2 4 3 3 5 3 4
Emilio Magnano
Gross 5 5 5 4 7 7 4 3 5 30 0 30
Net 4 5 4 3 6 6 4 3 5
Jeff Klug
Gross 5 5 4 5 6 5 4 6 4 60 10 70
Net 4 4 3 4 5 4 4 6 4
Niall Lacy
Gross 7 3 4 5 6 6 5 5 4 50 10 60
Net 6 2 3 4 4 5 4 4 3
John Ackley
Gross 5 7 4 7 6 4 3 5 5 40 0 40
Net 4 6 3 6 5 3 2 4 4
William Chevalier
Gross 4 5 4 5 6 5 4 4 6 45 5 50
Net 3 5 3 4 5 4 4 4 6
Jeffrey Grote
Gross 7 7 5 4 6 4 7 5 5 45 5 50
Net 5 6 4 3 4 2 6 4 4
Matt Shea
Gross 5 4 5 4 5 4 4 3 4 45 5 50
Net 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Vincent Chasse
Gross 7 6 5 5 6 7 4 4 7 45 5 50
Net 5 4 3 3 4 5 3 3 6
Nate Tisler
Gross 5 7 4 4 7 7 6 2 5 60 10 70
Net 4 6 3 3 5 6 5 1 4
Jack Wadleigh
Gross 7 7 5 5 7 6 7 4 7 30 0 30
Net 5 6 3 3 5 4 6 3 6
Carl Czech III
Gross 7 4 4 5 5 5 4 5 5 55 10 65
Net 6 3 3 4 4 4 3 5 5
Jim Venditti
Gross 4 5 5 5 6 5 5 3 5 35 0 35
Net 3 4 4 4 5 4 5 3 5
Jeff Moyer
Gross 5 4 4 5 7 6 6 3 6 40 0 40
Net 4 3 3 4 5 5 5 2 5
Nathan Lachance
Gross 6 4 4 4 7 5 5 5 5 50 10 60
Net 5 3 3 3 6 4 4 4 4
Joe Marinelli
Gross 4 5 5 4 5 4 4 3 6 55 10 65
Net 3 4 4 3 4 3 4 3 6
Josh Sousa
Gross 7 5 4 5 7 5 7 5 7 35 0 35
Net 5 3 2 3 5 3 5 4 6
JP Schwall
Gross 6 3 4 6 7 4 3 3 6 45 5 50
Net 5 2 3 5 6 3 3 3 6
Matt Venditti
Gross 6 5 4 6 8 4 5 4 5 45 5 50
Net 5 4 3 5 6 2 4 3 4


Week 1 Gross Skins Winners


Player Hole Amount Won
Kevin Kelley 1 $156.00


Week 1 Total Skins Amount Won


Player Total Amount Won
Kevin Kelley $156.00
League Leaderboard

Place Player Score
1 Jeff Klug 225
2 Carl Czech III 195
3 Kevin Kelley 190
4 William Chevalier 170
5 Sam Wadleigh 170
6 Cam Hendry 165
7 Nate Tisler 160
8 Joe Marinelli 155
9 Niall Lacy 155
10 Vincent Chasse 155
11 Michael Price 155
12 Jack Wadleigh 155
13 Matt Venditti 155
14 Jeff Moyer 150
15 JP Schwall 150
16 Nathan Lachance 150
17 Brian Ackley 150
18 John Ackley 145
19 Jeffrey Grote 145
20 Jim Venditti 145
21 Josh Sousa 135
22 Matt Shea 130
23 Matt Noonan 115
24 Emilio Magnano 115
25 Shane Dunn 85
26 Nick Cassells 80